Maskiner & Lokaler

Stora Tollby Gårds maskiner

  • Vi använder oss av modern maskinteknik som ger effektivt utnyttjande av diesel och elström och därmed minskar miljöpåverkan.
  • Våra dieseldrivna traktorer har moderna bränslesnåla motorer med lågt utsläpp och vi kör på milkjöklass 1 med RME-inblandning.
  • Vi utvecklar mekaniska ogräsbekämpningsmetoder i potatis och grönsaksodling. Ta gärna kontakt med oss för att byta erfarenheter.

 

Stora Tollby Gårds lokaler

  • Uppvärmning av husen sker med grundvattenvärme samt med spillvärme från kylmaskiner.
  • Alla våra gamla byggnader från 1800-talet har bevarats och utvecklats till lagerlokaler, packeri och bostäder.