Om gården

Stora Tollby Gård ligger i Fole, ca 15 km öster om Visby.
Jorden består av lerig morän som är lämplig för spannmål, samt stenfria sandavlagringar där vi odlar grönsaker och potatis.

Nuvarande gårdsbebyggelse byggdes 1855 – 1880.
Väggarna är av kalksten från sockens stenbrott och murbruk från traktens kalkbränning. Bjälklag och takstolar av timmer ur gårdens skog, taktegel och takspån från bygdens tegelbruk och skogar.

De gamla husen används idag som bostad, butik och lagerhus för grönsaker och packeri. Vårt mål är att med varsamt underhåll bevara husens 1800-talskaraktär, samtidigt som här skall finnas modernt boende och en levande arbetsplats.

Årsmedeltemperaturen är åtta grader och klimatet kännetecknas av en relativt fuktig och mild vinter, med tidvis snö. Våren är tidig, lång, ofta torr och kylig men med mycket sol, varför växtligheten kommer igång tidigt och vi kan många år börja sådden i mars månad.
Sommaren är vanligtvis soligast i Sverige. Eftersom vädersystemen oftast kommer från väster brukar vi slippa regnen och istället ha sol och värme. Det är då våra bevattningssystem kommer till användning och det växer bra.

Hösten är lång och mild efter svenska förhållanden och vi kan arbeta på fälten med skörd en bra bit in i november.