Produkter

Stora Tollby Gårds produkter

  • Vi arbetar för att våra livsmedel skall ha en mycket positiv energibalans, dvs. innehålla mer energi än vad som förbrukats i produktion och transporter.
  • Vi försöker påverka våra kunder att välja mindre och lätt återvinnbart emballage.
  • All frånsorterad potatis återvinns som djurfoder och allt avfall återförs till odlingsmarken = inga utsläpp.